ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΒΟΥΦΘΑΛΜΟΥ

ABOUT THE RELATIVE BOUPHTALMIE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kosmetatos George Ph. | Κοσμετάτος - Φωκάς, Γεώργιος (1876-1973)
  5. 1935
  6. 212-217
    • Bouphtalmie is an effect where the eyeball becomes very large. The results of this study have been based on four different categories of cases which converge to the conclusion that bouphtalmie is mainhy cassed by stagnation of liquids inside the eyes.
    • Βούφθαλμος ή υδρόφθαλμος καλείται η ένεκα συγγενών, ανωμαλιών αύξηση του ενδοφθαλμίου τόνου και κατ' ακολουθία η υπέρμετρος μεγέθυνση του βολβού. Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες και απ' τις περιπτώσεις απ' τις οποίες περιγράφονται προκύπτει ότι ο συγγενής βούφθαλμος έχει μεν πάντοτε ως αίτιο την αύξηση του ενδοφθαλμίου τόνου, αλλά επέρχεται ένεκα κατακρατήσεως των ενδοφθαλμίων υγρών λόγω απλής αναστολής της διαπλάσεως της αποχετευτικής γωνίας του οφθαλμού είτε λόγω δευτεροπαθούς αποφράξεως αυτής από απότομη υπερέκκριση των ενδοφθαλμίων υγρών κατά την εμβρυϊκή ζωή.