ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΥ JOHNSON (1935Α)

OBSERVATIONS ON THE COMET JOHNSON (1935 A) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κωτσάκης Δ
  5. 1935
  6. 135-136
    • Observations of the comet Johnson from the national observatory of Athens.
    • Παρατηρήσεις του κομήτη Johnson από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.