1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στάθης Ε | Dalmas Dimitrios K. | Στάθης Ελευθέριος Κ. | Δάλμας Δημήτριος Κ.
  5. 1935
  6. 106-110
    • Presentation of a new method proper for the making of colloid gold. On the basis of the present study took place experiments which were carried out with different in content solutions of gold and reagents.
    • Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται νέα μέθοδος παρασκευής κολλοειδούς χρυσού, κατόπιν πειραμάτων, τα οποία εξετελέσθησαν με διαφόρου περιεκτικότητος διαλύματα χρυσού και αντιδραστηρίου.