1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1935
  6. 94-102
    • Catalogue of crimes which can cause a rejection from a monastery.
    • Απαρίθμηση παραπτωμάτων εξαιτίας των οποίων μοναχός ή μοναχή αποβάλεται της μονής.