ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ WILHELM SCHULZE

ANNOUNCEMENT OF DEATH OF WILHELM SCHULZE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1935
  6. 90-94
    • Biography and scientific activity of the great German philologist and linguist Wilhelm Schulze.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του μεγάλου γερμανού φιλολόγου και γλωσσολόγου Wilhelm Schulze.