ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

THE RECEPTION OF ACADEMIC M. ALEXANDER DIOMIDOUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Τριανταφυλλόπουλος, Κωνσταντίνος (1881-1966)
  5. 1947
  6. 8α-8θ
    • The biography and scientific work of the new academic m. Alexander Diomidi.
    • Βιογραφικό σημείωμα και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Αλέξανδρου Διομήδη.