Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΔΙΑ DDT

THE FIGHT AGAINST THE DISEASE AFFECTING OLIVE TREES THROUGH D.D.T. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1947
  6. 353-363
    • The manner of direct increase and improvement of the greek oil production by fighting the disease against olive trees with D.D.T. is being studied.
    • Μελετάται ο τρόπος της άμεσης αύξησης και βελτίωσης της ελληνικής ελαιοπαραγωγής δια της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με DDT.