ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΑΞΙΚΡΑΤΟΥΣ (307/6 Π.Χ.)

THE YEAR OF ARCHON ANAXIKRATIS IN ATHENS (307/6B.C.) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1947
  6. 342-353
    • A detailed study relative to the withdrawal periodicity of the secretary ship of the parliament during the term of ruler Anaxikratis (307/6b.c.) A final diagram of the deans during that year.
    • Λεπτομερής μελέτη σχετική με την περιοδικότητα ανάληψης του αξιώματος του γραμματέα της Βουλής κατά την διάρκεια της θητείας του άρχοντα Αναξικράτους (307/6 π.χ.) Παρουσιάζεται τελικό διάγραμμα πρυτανειών κατά το έτος εκείνο.