ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1947
  6. 338-342
    • M.S. Laskari's book "Diplomatic history in Greece" is presented which examines the greek issue and various issues of greek history. Also, m. Th. Axenidou's book "Pelasgian Larisa and ancient Thesalia" is presented which examines ethnographic, topographic, political and social issues.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Σ. Λάσκαρι "Διπλωματική ιστορία της Ελλάδας", στο οποίο ερευνάται το ελληνικό ζήτημα και διάφορα ζητήματα ελληνικής ιστορίας. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Θ. Αξενίδου "Η πελασγίς Λάρισα και η αρχαία Θεσσαλία", το οποίο εξετάζει εθνογραφικά, τοπογραφικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.