ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

DEATH ANNOUNCEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1947
  6. 335-338
    • The death announcement of foreign member Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen and a short biography.
    • Αγγελία θανάτου του ξένου εταίρου Friedrich Freiherr Hilles von Gaertringen και σύντομο βιογραφικό του σημείωμα.