ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

THE RECEPTION OF ACADEMIC GEORGE MARIDAKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1947
  6. 303-309
    • The biography and the scientific work of new academic, m. George Maridaki.
    • Βιογραφικό σημείωμα και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Μαριδάκη.