1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980) | Trikkalinos John
  5. 1947
  6. 292-300
    • A popular presentation of old and new theories concerning the morphologic formation of the earth from the first stages of creation until today.
    • Εκλαϊκευμένη παρουσίαση παλαιότερων και σύγχρονων θεωριών για την μορφολογική διαμόρφωση της γής από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα.