ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ MAX PLANCK

DEATH ANNOUNCEMENT OF MAX PLANCK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1947
  6. 262-265
    • The death announcement of foreign member are great physicist Max Planck. His biography is presented as well as his scientific work.
    • Αγγελία θανάτου του ξένου εταίρου και μεγάλου φυσικού Max Planck. Παρουσιάζεται το βιογραφικό του σημείωμα και η επιστημονική του δραστηριότητα.