1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kritopoulos P | Κριτόπουλος Π
  5. 1947
  6. 244-248
    • An experimental study that aims to explain the perpetuation progress of fungus that cinder grain causes.
    • Πειραματική μελέτη που έχει σκοπό να εξηγήσει τον τρόπο διαιώνησης μυκήτων που προκαλούν την σκωρία των σιτηρών.