ΔΙΑΘΕΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΩΝ ΤΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

PERPETUATION AND HIBERNATION OF FUNGUS CAUSED FROM CINDER GRAINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριτόπουλος Π | Kritopoulos P
  5. 1947
  6. 244-248
    • An experimental study that aims to explain the perpetuation progress of fungus that cinder grain causes.
    • Πειραματική μελέτη που έχει σκοπό να εξηγήσει τον τρόπο διαιώνησης μυκήτων που προκαλούν την σκωρία των σιτηρών.