Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

RUSTIC HABITATION FROM A HYGIENIC POINT OF VIEW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Κανελλάκης Αθ. | Παλαιόπουλος Αρ.
  5. 1947
  6. 234-240
    • Suggestions and ideas for the improvement of hygienic conditions in rustic houses.
    • Προτάσεις και ιδέες για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των αγροτικών κατοικιών.