1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968)
  5. 1947
  6. 220-221
    • A new microchemist method of detecting tan substances is presented during which it is observed that under the influence of ammonia steam and of atmospherial air oxygene, the tan substances inside vegetable cells take a light luback or red-light luback colour.
    • Παρουσιάζεται νέα μικροχημική μέθοδος ανιχνεύσεως δεψικών ουσιών, κατά την οποία παρατηρείται ότι υπό την επίδραση ατμών αμμωνίας και του οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα, οι εντός των φυτικών κυττάρων δεψικές ουσίες, λαμβάνουν ορφνή ή ορφνέρυθρη χροιά.