ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΑΝΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

CONCERNING THE INFLUENCE OF THE COLD ON VINEYARDS BLOOMING SEASON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos | Λεζάκης Π. | Lelakis P. I.
  5. 1947
  6. 200-204
    • It is mentioned that low temperatures during the period after the budding of vineyards, lead to a premature blooming.
    • Αναφέρεται ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο μετά την εκβλάστηση της αμπέλου, οδηγεί σε πρώϊμο ανθοφορία.