ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΟΓΚΩΝ ΕΠΙ ΦΥΤΩΝ ΕΚ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

TUMOR DEVELOPMENT IN PLANTS DUE TO BREATHING DISORDERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1947
  6. 197-199
    • The results from studies are presented relative to tumor development in plants due to disorders in their regular functions especially in breathing.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών, σχετικά με την ανάπτυξη όγκων επί φυτών, λόγω διαταραχών των κανονικών λειτουργιών τους και ιδίως της αναπνοής.