1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1947
  6. 197-199
    • The results from studies are presented relative to tumor development in plants due to disorders in their regular functions especially in breathing.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών, σχετικά με την ανάπτυξη όγκων επί φυτών, λόγω διαταραχών των κανονικών λειτουργιών τους και ιδίως της αναπνοής.