ΕΝ ΝΕΟΝ ΒΛΑΠΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΑΚΙΑΣ ΕΝΤΟΜΟΝ

A NEW HARMFUL INSECT TO PISTACHIO-TREE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1947
  6. 153-161
    • A detailed description of a kind of caterpillar that was seen at a farm in Ekali the summer of 1946 that was destroying pistachio-trees (pistacia vera). It is concluded that it was a caterpillar type stathmopaola a Guerini.
    • Λεπτομερής περιγραφή είδους κάμπιας που εντοπίστηκε σε αγρόκτημα στην Εκάλη το καλοκαίρι του 1946 να καταστρέφει φυτά φυστικιάς (Pistacia vera). Συμπεραίνεται ότι πρόκειται για κάμπη του είδους Stathmopaola Guerini.