ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Κ. Κ. ΒΕΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΝ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

THE RESULTS OF THE APPLICATION METHOD FROM ACADEMIC PROF. BEYS, FOR THE DRYING OF SULTANAS IN CRETE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos
  5. 1947
  6. 109-120
    • The results from the method for the drying of sultanes in Crete from academic prof. Beys are presented.
    • Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεθόδου του ακαδημαϊκού κ. Κ. Βέη, για την αποξήρανση της σουλτανίνας στην Κρήτη.