ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

REMEMBRANCE SPEECHES FOR THE DEATH ANNIVERSARY OF KOSTA PALAMA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μελάς Σπυρίδων
  5. 1947
  6. 84-90
    • A speech on Kosta Palama's poetic and literary work on the occasion of his death anniversary. His decisive contribution to the renaissance of the spiritual life of Athens and Greece is pointed out.
    • Ομιλία για το ποιητικό και λογοτεχνικό έργο του Κωστή Παλαμά, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του. Επισημαίνεται η αποφασιστική συμβολή του στν αναγέννηση της πνευματικής ζωής της Αθήνας και της Ελλάδος γενικότερα.