1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπράκης Γρηγόρης Γ | Labrakis Gregory
  5. 1947
  6. 48-70
    • An experimental administration of glicose to non and pregnant women aiming to study the action of various hormones that are attracted during the different stages of pregnancy.
    • Πειραματική χορήγηση γλυκόζης σε εγκύους και μη γυναίκες με σκοπό την μελέτη της δράσης διαφόρων ορμονών που εκλύονται κατά τα διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης.