ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΙΝ

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ACTION OF THE BACK LOBE OF THE PITUITARY GLAND HORMONE ON THE EYCHANGE OF CARBOHYDRATES DURING PREGNANCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπράκης Γρηγόρης Γ | Labrakis Gregory
  5. 1947
  6. 48-70
    • An experimental administration of glicose to non and pregnant women aiming to study the action of various hormones that are attracted during the different stages of pregnancy.
    • Πειραματική χορήγηση γλυκόζης σε εγκύους και μη γυναίκες με σκοπό την μελέτη της δράσης διαφόρων ορμονών που εκλύονται κατά τα διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης.