ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΩ 1946 ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ DDT ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ

A STUDY MADE IN GREECE IN 1946 ABOUT THE INTRODUCTION OF D.D.T. FOR THE FIGHT AGAINST HARMFULL INSECTS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1947
  6. 35-48
    • The advantages of sprinkling cultivations from airplanes instead of the traditional way of sprinkling is being developed.
    • Αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα του ψεκασμού των καλλιεργιών από αεροπλάνα αντί του παραδοσιακού τρόπου δια των ψεκαστήρων.