ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ Η ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΗΡΟΣΤΑΦΙΔΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΤΑΦΟΡΑ

IS THE VIRULENCE AGAINST DRY WINES JUSTIFIED FROM A SCIENTIFIC POINT OF VIEW? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Krimbas Vasos
  5. 1947
  6. 25-35
    • The unjustified negative point of view that has been developed against wines that are made from dry grapes is pointed out. It is proven that rausen wines and vineyard wines are equivalent vetamine wise and they can be mixed so lower prices can be achieved.
    • Επισημαίνεται η αδικαιολόγητος αρνητική άποψη που έχει αναπτυχθεί σε βάρος των οίνων που παρασκευάζονται από ξηρά σταφίδα. Αποδεικνύεται ότι τόσο οι σταφιδίτες όσο και οι αμπελίτες οίνοι είναι ισάξιοι από απόψεως βιταμινών, μπορούν δε να αναμειγνύονται ώστε να επιτυγχάνονται χαμηλότερες τιμές.