ΝΕΕΣ ΠΟΚΙΛΙΕΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

NEW VARIETIES OF MUSHROOMS IN CORINTHE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1938
  6. 751-755
    • A list of various mushrooms after relative comments, that have been picked in Corinthe.
    • Κατάλογος ποικιλιών μανιταριών μετά σχετικών σχολίων, που έχουν συλλεγεί στην περιοχή Κορίνθου.