1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kosmetatos George Ph. | Κοσμετάτος - Φωκάς, Γεώργιος (1876-1973)
  5. 1938
  6. 721-723
    • A brief description of the surgecal exeption of cataract which presents important advantages compared to classic methods.
    • Σύντομη περιγραφή χειρουργική. Εξαίρεσης καταρράκτη η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των κλασσικών μεθόδων.