ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΜΗΡΙΚΟΥ ΤΙΝΟΣ ΣΤΙΧΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

REFUTATION OF A FALSE INTERPRETATION OF A HOMERIAN VERSE OF A MARITME SENSE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1938
  6. 674-683
    • A refutation attempt of a false interpretation of a Homerian verse from Odyssey where various meritime terms are described.
    • Απόπειρα ανασκευής ερμηνείας στίχων του Ομήρου από την Οδύσσεια όπου περιέχονται διάφοροι ναυτικοί όροι.