ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

IN MEMORIAM OF THE ARCHIBISHOP OF ATHENS CHRYSOSTOMOS PAPADOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δυοβουνιώτης Κ
  5. 1938
  6. 647-655
    • On the occasion of the scientific memorial service of the archibishop of Athens and Greece, Aidimou Chrisostomou Papadopoulos, a speech is announced in which his biography and his contribution to the church are presented.
    • Με αφορμή το επιστημονικό μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Αοιδίμου Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, εκφωνείται λόγος στον οποίο παρουσιάζεται η βιογραφία του και η προσφορά του στην εκκλησία.