ΠΕΡΙ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΣΑΚΧΑΡΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΩ

CONCERNING A NEW DETERMINATION DEVICE OF GLUCOSE IN URINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ιουστινιανός Α | Ioustinianos Albertos
  5. 1938
  6. 640-641
    • A new determination device is described of glucose in urine with great accuracy.
    • Περιγράφεται μια νέα συσκευή προσδιορισμού του σταφυλοσακχάρου στα ούρα με μεγάλη ακρίβεια.