ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

THE AWARDING OF THE GOLD MEDAL TO THE METSOVIO POLYTECHNIC SCHOOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1938
  6. 595-598
    • On the occasion of the 100th anniversary of the National Metsovio Polytechnic School, a gold medal is awarded. A report on the establishments work.
    • Με την ευκαιρία της εκατονταετηρίδος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου απονέμεται χρυσό μετάλλιο. Αναφορά στο πολύπλευρο έργο του ιδρύματος.