ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

THE AWARDING OF THE GOLD METAL TO THE ARCHEOLOGICAL ASSOCIATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1938
  6. 593-594
    • On the occasion of the completion of the 100th anniversary of the archeological association, the Athens Academy awards a gold medal. A brief speech is followed concerning the establishment and the activities of the association.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών δραστηριότητος από την αρχαιολογική εταιρεία η Ακαδημία Αθηνών απονέμει χρυσό μετάλλιο. Ακολουθεί σύντομη ομιλία αναφερόμενη στην ίδρυση και τις δραστηριότητες της εταιρείας.