ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

DOMINIQUE THEOTOKOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadoniou Zacharias | Παπαντωνίου, Ζαχαρίας (1877-1940) | Papadoniou Zacharias
  5. 1938
  6. 582-592
    • A report and comments on the work of the great greek painter, Dominique Theotokopoulos El Greco. An interpretation of some of his work's aesthetic elements.
    • Αναφορά και σχολιασμός του έργου του μεγάλου έλληνα ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου-El Greco. Ερμηνεία ορισμένων χαρακτηριστικών αισθητικών στοιχείων του έργου του.