ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

THE RECEPTION OF ACADEMIC ZACHARIA PAPADONIOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Papadoniou Zacharias | Κεραμόπουλλος Α | Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867-1951) | Papadoniou Zacharias | Παπαντωνίου, Ζαχαρίας (1877-1940)
  5. 1938
  6. 575-583
    • A warm welcome for academic literateur and poet Zacharia Papadoniou from his academic colleagues, A. Keramopoulos and G. Xenopoulos. Many biographic facts and reports about his literary work. An. emotional after acceptance of the new academic.
    • Θερμή υποδοχή του νέου ακαδημαϊκού λογοτέχνη και ποιητή Ζαχαρία Παπαντωνίου από τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς Α. Κεραμόπουλος και Γ. Ξενόπουλο. Πολλά βιογραφικά στοιχεία και αναφορές στο λογοτεχνικό του έργο. Ευχαριστήριος συγκινητική αντιφώνηση του νέου ακαδημαϊκού.