Το εξ Αντικυθήρων αστρόλαβον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16821
  4. GR-AtACAb10073877
  5. Ελληνικά
  6. Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
  7. Αθηνήσι: Π. Δ. Σακελλάριος, 1910
  8. 12