ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

THE CHEMICAL MEDICINE OF ANCIENT GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972)
  5. 1938
  6. 508-535
    • A list in alphabetical order of the chemical substances that ancients greeks used for the preparation of pharmacentical preparations. Extended comments are made about it while the preparation and the use of the mentionned substances are described.
    • Αλφαβητικός κατάλογος χημικών ουσιών που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι έλληνες για την κατασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Γίνεται εκτεταμένος σχολιασμός ενώ περιγράφεται η παρασκευή και η χρήση των αναφερομένων ουσιών.