Ο ΚΕΡΣΑΝΤΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

THE KERSANTITE OF THE MONASTERY SAINT-GREGORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1938
  6. 487-490
    • A volcanic rock under veined form at the monastery Saint-Gregory is being studied and analysed.
    • Μελετάται και αναλύεται ηφαιστειογενές πέτρωμα, υπό μορφή φλεβός στη Μονή Γρηγορίου Αγίου ΄Ορους.