ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ, ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΛΕΩΝΙΔΑΝ Χ. ΠΑΛΑΣΚΑΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟΝ ΤΟΥ Β.Ν.

A FEW WORDS ABOUT OUR MARINER BENEFACTOR, LEONIDA CH. PALASCA, CAPTAIN OF THE B.N. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ. | Likoudis St.
  5. 1938
  6. 452-469
    • The personality of the world reknown mariner and major benefactor of our navy, Leonidas Palasca, captain of the BN, is being studied.
    • Μελετάται η προσωπικότητα του διεθνούς φήμης ναυτικού και μεγάλου ευεργέτη του ναυτικού μας Λεωνίδα Παλάσκα πλοίαρχον του ΒΝ.