ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

BIBLIOGRAPHIC BULLETIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1938
  6. 444-444
    • List of books and papers received by the library of the Academy of Athens during May 1938.
    • Κατάλογος βιβλίων και εντύπων που παρελήφθησε από την βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών κατά τον Μάϊο 1938.