ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΣΑΛΑΜΙΝΙ

GEOLOGICAL STUDY IN SALAMINA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl | Μισταρδής Γασπ
  5. 1938
  6. 302-313
    • The conclusions of geological studies are presented that were conducted in the southwest part of Salamina and finally general conclusions are exposed about the tectonic of Parnitha and of the Athens area.
    • Παρουσιάζονται τα πορίσματα γεωλογικών ερευνών στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαλαμίνας και τέλος εκτίθενται γενικά πορίσματα για την τεκτονική της Πάρνηθας και της περιοχής των Αθηνών.