1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1938
  6. 219-229
    • Two geological mistakes are mentionned which have disorientated the researchers of the Homerian epic mostly concerning the maping out of odysseus route during his wandering.
    • Αναφέρονται δύο γεωγραφικής φύσεως πλάνες οι οποίες έχουν αποπροσανατολίσει τους μελετητές των ομηρικών επών ιδιαίτερα στο θέμα της χάραξης της διαδρομής του Οδυσσέα κατά την διάρκεια της περιπλάνησής του.