1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1938
  6. 176-189
    • The reception zone of one of the 3 broadcasting transmitters of the greek network is determined, calculating the zone without intermissions.
    • Καθορίζεται η ζώνη άνετης λήψης ενός απ' τους 3 ραδιοφωνικούς πομπούς του ελληνικού δικτύου, υπολογίζοντας την ανετώτερη ανευ διαλείψεων ζώνη του.