ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

CONCERNING THE MOST APPROPRIATE HEIGHT FOR THE ANTENNA OF THE ATHENS BROADCASTING TRANSMITTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1938
  6. 176-189
    • The reception zone of one of the 3 broadcasting transmitters of the greek network is determined, calculating the zone without intermissions.
    • Καθορίζεται η ζώνη άνετης λήψης ενός απ' τους 3 ραδιοφωνικούς πομπούς του ελληνικού δικτύου, υπολογίζοντας την ανετώτερη ανευ διαλείψεων ζώνη του.