1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φωτεινός, Γεώργιος Θ. (1876-1958)
  5. 1938
  6. 63-85
    • The therapeutic and pharmacentic treatment is described which is applied in different categories of patients suffering from syphilis. An evaluation of the treatments results is given and it is compared to analogous treatments that are applied in France and in Germany.
    • Περιγράφεται η θεραπευτική και φαρμακευτική αγωγή που εφαρμόζεται σε διάφορες κατηγορίες ασθενών πασχόντων από σύφιλη. Γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αγωγής αυτής και συγκρίνεται με ανάλογες αγωγές που εφερμόζονται στη Γαλλία και την Γερμανία.