1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ. Ν. | Rallis K. N.
  5. 1938
  6. 30-42
    • A detailed expansion of the legal regime that rules sacred corpses. Cases of sales, exchanges, donations, deposits, dequests, inheritance, anctions and many more are being examined which concern sacred corpses which belong to clerics or civilians.
    • Λεπτομερής ανάπτυξης του νομικού καθεστώτος που διέπει τα άγια λείψανα. Εξετάζονται οι περιπτώσεις αγαραπωλησίας, ανταλλαγής, δωρεάς, προικός, χρησιδανείου, παρακαταθήκης, κληροδοσίας, κληρονομιάς, εκποίησης και πλήθος άλλων που αφορούν ιερά λείψανα ανήκοντα σε κληρικούς, ή ιδιώτες.