ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑΝ

A CONTRIBUTION TO THE SEARCH OF SOME STRENGTH MEDICINES THAT CAUSE DRUG ADDICTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου Α.
  5. 1950
  6. 484-486
    • A method is being developed aiming to detect fraudulent medicines with substances that can cause drug addiction
    • Αναπτύσσεται μέθοδος ανίχνευσης νοθείας φαρμάκων με ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν τοξικομανία.