ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Α. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

DEATH ANNOUNCEMENT OF ACADEMIC A. DIOMIDOUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1950
  6. 472-475
    • The death announcement of the regular member of the Athens Academy, Alexander Diomidous and a short biography.
    • Αγγελία θανάτου του τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Αλεξάνδρου Διομήδους και σύντομο βιογραφικό του σημείωμα.