ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ

A RELATIVE ENDURANCE OF SOME OLIVES TO THE DISEASE AFFECTING OLIVE TREES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λύχνος Νικ. Δ. | Lichnos Nik. D.
  5. 1950
  6. 410-418
    • Various olive trees are being studied and the ones that show a major resistance to the disease affecting olive trees are pointed out.
    • Μελετώνται διάφορες ποικιλίες ελαιοδένδρων και εντοπίζονται εκείνες που παρουσιάζουν μεγάλη ανθεκτικότητα στις προσβολές της ασθένειας του δάκου.