ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΟΣ

AN EXPERIMENTAL STUDY ON ARTHRITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ. | Αυλάμης Γ. | Avlamis G.
  5. 1950
  6. 381-392
    • The effect of testosterone on experimental arthritis is being examined as well as progesterone of musiles on experimental arthritis. The methods are presented and the conclusions according to which the protective action of progesterone on male musiles is important.
    • Μελετάται η επίδραση της τεστοστερόνης επί της πειραματικής αρθρίτιδος των επιμυών αλλά και της προγεστερόνης επί της πειραματικής αρθρίτιδος. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τα συμπεράσματα σύμφωνα με τα οποία η προστατευτική ενέργεια της προγεστερόνης επί αρρένων επιμύων είναι σημαντική.