ΠΕΡΙ ΑΛΦΙΣΜΟΥ (ΑΧΡΩΜΙΑΣ) ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

CONCERNING ALBINISM (COLOURLESSNESS) OF THE EYES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Cosmetatos G. | Κοσμετάτος Γ | Cosmetatos G.
  5. 1950
  6. 362-368
    • A general description and explanation for albinism (colourlessness) of the eyes.
    • Γενική περιγραφή και εξήγηση του αλφισμού (αχρωμίας) των οφθαλμών.