ΠΕΡΙ ΓΑΛΗΝΕΙΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ "ΑΝΑΔΩΣΙΣ ΕΥΑΝΑΔΟΤΟΣ, ΔΥΣΑΝΑΔΟΤΟΣ", ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙΜΕΤΡΩΝ, ΤΟ Ι ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΑΛΗΝΟΝ, ΤΟ ΙΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΨΕΛΛΟΝ

CONCERNING TERMS BY GALINOS ANDESPECIALLY THE TERMS DIGESTION EASY TO DIGEST AND INDIGESTIBLE. ACCORDING TO TWO ADDENDUMS, THE FIRST FROM GALINOS AND THE SECOND FROM PSELLOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκλαβούνος Γεώργιος Λ | Sclavounos George
  5. 1950
  6. 298-334
    • The terms "digestion easy to digest and "indigestible" are being studied as they arise from articles by Galinos and Psellos.
    • Μελετώνται οι όροι "ανάδοσις ευανάδοτος και δυσανάδοτος", όπως αυτοί προκύπτουν μέσα από τα κείμενα του Γαλήνου και του Ψελλού.