ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954) | Vournazos Alex.
  5. 1950
  6. 296-297
    • The book "Chronicle of the Merk house" is presented which contains the study's results that was conducted during the years 1947-48 and concerns the conquest of the pharmacentic and chemotherapeutic sector.
    • Παρουσιάζεται το έργο "Χρονικά του οίκου Μερκ¨", που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ερευνών που διεξάχθησαν τα έτη 1947-48 και αφορούν και τις κατακτήσεις της φαρμακευτικής και χημειοθεραπευτικής.